Obilježavanje Svjetskog dana štednje

Svjetski dan štednje obilježava se svake godine 31.10. u spomen na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan 1924. u Milanu u povijesnom sjedištu banke Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Profesor Filippo Ravizza koji je kasnije bio i ravnatelj Instituta za međunarodne štedionice (eng. International Savings Banks Institute), posljednji je dan spomenutoga kongresa proglasio Svjetskim danom štednje. […]

OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

DAN DRŽAVNOSTI  25.11.2018.god. je jedan od najvažnijih datuma u historiji naše domovine koji je u našoj školi obilježen u petak, 23.11.2018.god. Dan državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i Hercegovini koji se obilježava svakog 25.11. Na taj dan 1943.godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj […]

Realizacija projekta „Mladi za mlade“

U okviru realizacije programskih aktivnosti primarne prevencije u srednjim školama Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ u periodu od 20.11.- 18.12.2018. godine realizirati projekt „Mladi za mlade“ u kojem će učestvovati 16 učenika trećih razreda JU Srednja zubotehnička škola. Razvijanje i jačanje liderskih vještina adolescenata u svrhu pozitivnog vršnjačkog […]

POSJETA ZEMALJSKOM MUZEJU

Dana 15. NOVEMBRA. 2018. godine (četvrtak) učenici I – ih  razreda (4 odjeljenja) zajedno sa profesorima organizovano su posjetili Zemaljski muzej u Sarajevu. Tom prilikom učenici su obišli prostor sa antičkom prošlošću naše zemlje, prostor sa eksponatima iz perioda srednjevjekovne Bosne. Učenici su obišli botanički vrt Zemaljskog muzeja, dvorište sa […]

DRR – Disaster Risk Reduction „Sprječavanje rizika i opasnosti od prirodnih nepogoda“

Nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu – 2014.god., javila se potreba za razrađivanjem sistema djelovanja u slučaju prirodne nepogode. CARITAS u Bosni i Hercegovini radi na projektu Sprječavanja rizika i opasnosti od prirodnih nepogoda, kroz niz aktivnosti s lokalnim zajednicama, institucijama i drugima. Cilj projekta  je doprinos jačanju kapaciteta […]

MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE NOVEMBAR JE MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA. Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta“, a trideset godina nakon toga usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta”. Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna […]