MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE NOVEMBAR JE MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA. Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta“, a trideset godina nakon toga usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta”. Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna […]

NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU

Obrazovanje i usavršavanje je jedan od glavnih temelja svakoga društva i države. Zn Udruženju za edukaciju, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“, dana 17.11.2018. godine u hotelu Hollywood na Ilidži, organizovalo je 2. Naučni simpozij unapređenja rada prosvjetnih radnika i obrazovnih institucija “NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU”. Cilj je poboljšati […]

Realizacija projekta „ Borba protiv anti – mikrobne rezistencije“ u školi

U srijedu, 14.11.2018.godine studenti medicine koji su prošli prethodnu edukaciju o anti- mikrobnoj rezistenciji, razlikama simptomatologije bakterijskih i virusnih infekcija: Semin Muhibić, Emina Rovčanin, Ilma Biber, Aida Iširlija i Amina Čavčić održali su radionicu za učenike naše škole na temu: Antimikrobna rezistencija u sklopu projekta „Borba protiv anti – mikrobne […]