OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE IV RAZREDA POVODOM DANA OTVORENIH VRATA

U okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini pod sloganom „Budi šta jesi, studiraj šta želiš“, kao i pružanja pomoći svim učenicima, roditeljima i pedagoškim djelatnicima pri profesionalnoj orijentaciji u periodu upisa na visokoškolske ustanove, obavještavamo Vas o terminima održavanja Dana otvorenih vrata […]

Sastanak sa predstavnicima iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

U skladu sa molbom učenika Srednje zubotehničke škole koji u sklopu projekt Građanin školske 2018/2019.godine rade temu „Nasilje nad vršnjacima“ sastanku ispred resornog ministarstva odazvale su se g-đica Melisa Mizdrak i g-đa  Indira  Mešković. Učenici su 05.02.2019.god. poslali Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo molbu za uvođenje SOS […]

Projekat „ International Women's Day 2019“

Udruženje studenata, BoHeMSA, Lokalni komitet Sarajevo i ove godine obilježilo je Međunarodni dan žena edukacijom mladih osoba o spolnoj/rodnoj ravnopravnosti u okviru projekta „ International Women's Day 2019“. Kroz edukativne radionice facilitatori radionice, studentice četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Belma Šakić i Lamija Spužić su imale za cilj: […]

Ispraćaj penzionera i obilježavanje Međunarodnog dana žena (8. MART – Dan žena)

I ove školske godine povodom odlaska zapolenika u penziju, direktorica škole Elvira Jašarbašić je u saradnji sa Sindikatom organizirala svečani ispraćaj penzionera i proslavu međunarodnog praznika žena u Hotelu Radon Plaza. Ove godine 3 zaposlenika odlaze u penziju: Ranka Šobot Hava Dautbašić Derviš Babić Direktorica je iskoristila priliku da se […]