Upis učenika u PRVI razred školske 2020/21. godine

Obavještavaju se učenici koji se upisuju u PRVI razred da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo konačne rang liste učenika (pogledajte u prilogu) koji su primljeni u prvi razred Srednje Zubotehničke škole. Primljeni učenici potrebnu dokumentaciju trebaju dostaviti u utorak, 23.6. ili srijedu, 24.6.2020. , u periodu od 9:00 do 13:00 sati.

Za prijavu za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati u školi sljedeća dokumenta, najkasnije 48 sati od dana objavljivanja rezultata on line upisa:

a) prijavu za upis;

b) izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija;

c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta;

d) uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna

dokumenta;

e) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl. 10. i 12. ove odluke.

(2) Prijava za upis se printa iz sistema EMIS po okončanju on line upisa na osnovu konačne rang liste.

Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.
Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uvjetima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!


Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Na veb-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Upute za online odbranu maturskog rada

Obavještavamo maturante da će se odbrana maturskog rada realizirati u srijedu, 3.6.2020. godine, od 9h, prema već najavljenom rasporedu.

Odbrana maturskog rada će se realizirati preko Google meet aplikacije. Prije početka odbrane maturskog rada učenicima će se obratiti ministar Anis Krivić, pa molimo maturante da instaliraju aplikaciju Zoom. Razrednici će učenicima u 8:50 proslijediti Zoom link za sastanak sa ministrom, a nakon toga kreće odbrana marturskog rada. U prilogu pogledajte Google meet šifre za svaki razred.

IV1 – gslppireea

IV2 – d2draqocqi

IV3 – dj63m73hao

IV4 – hprudspvth

NAPOMENA: U slučaju da bude poteškoća sa Google meet aplikacijom, kao alternativa koristiće se aplikacija Zoom. Učenike će u tom slučaju obavijestiti razrednici.

Sretno!!!