images_fotografije_Broj48_nasilje-u-porodici-2

Civitas sekcija

U okviru “projekta građanin” Civitas sekcija istražuje problem “nasilja u porodici”. Članovi ove sekcije su posjetili vladine i nevladine organizacije, istraživali ustav BIH te krivične Zakone FBIH i Zakon o nasilju u porodici. Cilj ovog projekta jeste da se ukaže na problem nasilja u porodici kao i da se edukacijom […]