Obavještenje za učenike

Obavještavamo učenike da je uspjeh učenika u učenju i vladanju u prvom (I) polugodištu školske 2018/2019.godine verificiran na sjednici Nastavničkog vijeća. Učenici i roditelji zvanične informacije o uspjehu u učenju i vladanju mogu dobiti od razrednika. Uprava škole

Panel diskusija Asocijacije XY i Konferencija o vršnjačkom nasilju

Panel diskusija Asocijacije XY i Konferencija o vršnjačkom nasilju Sarajevski otvoreni centar U ponedjeljak, 10.12.2018.god. direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof.  učestvovala je na panel diskusiji pod nazivom:   „Da  li mladi ljudi u BiH imaju podršku u očuvanju svog zdravlja“.   Panel diskusija se održala u hotelu Holiday u organizaciji Asocijacije […]

SAJAM ZAPOŠLJAVANJA

U Domu mladih Centra Skenderija u petak, 31.11.2018.godine učenici naše škole zajedno sa profesoricama Kekić dr Majdom, Šahović dr Amrom, Džafo Adisom dipl.med.sestra, Ibrišević – Fišeković dr Edinom, učestvovali su na Sajamu za zapošljavanja. Na  Sajmu su se predstavili predstavnici srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo koji su na štandovima prezentirali […]

OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

DAN DRŽAVNOSTI  25.11.2018.god. je jedan od najvažnijih datuma u historiji naše domovine koji je u našoj školi obilježen u petak, 23.11.2018.god. Dan državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i Hercegovini koji se obilježava svakog 25.11. Na taj dan 1943.godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj […]

Realizacija projekta „Mladi za mlade“

U okviru realizacije programskih aktivnosti primarne prevencije u srednjim školama Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ u periodu od 20.11.- 18.12.2018. godine realizirati projekt „Mladi za mlade“ u kojem će učestvovati 16 učenika trećih razreda JU Srednja zubotehnička škola. Razvijanje i jačanje liderskih vještina adolescenata u svrhu pozitivnog vršnjačkog […]