image-0-02-05-f59c5f5358408fd97b4a12e7479d72aede3f42c11299f7ba0bdbd154434398cd-V (1)

OGLEDNI ČASOVI

19.04.2017. godine Grabovica dr.Fatima je održala ogledni čas u odjeljenju I-2 na temu „Okluzija“. U prvom dijelu časa učenici su aktivno učestvovali u ponavljanju gradiva sa prethodnih časova. Nakon toga, upotrebom modela i ilustracije učenici su lakše usvojili osnovne pojmove i podjele koje se vežu za okluzije. Na kraju časa, […]

image-0-02-05-6413c9905ab48111c1248aef709f320524653726c1f1f1bcf1ce7a0836aa9856-V

Ogledni čas iz hemije

U srijedu, 29.03.2017. godine, profesorica Elma Jusić je u odjeljenju II1 održala ogledni čas iz hemije na temu: Metali (reaktivnost metala). Osnovni zadatak časa bio je da učenici kroz laboratorijski rad ponove gradivo o svojstvima metala i njhovim spojevima. U uvodnom dijelu časa učenici su, zajedno sa profesoricom, ponovili gradivo, […]