Termini održavanja mentorskih časova za maturante

Taljanović dr. Esad – četvrtak u 12:15 sati

Lecaj dr. Mediha – petak u 13:30 sati

Vlahovljak dr. Mirdita – četvrtak u 14:30 sati