Uprava škole

Ime i prezime 
Jašarbašić Elvira, prof.Direktor škole
Šobot Ranka, dipl.pravnikSekretar škole
Begić Hasna, ekonomistaReferent za plan i analizu
Gradišić ElviraAdministrativni radnik