Uprava škole

Ime i prezime 
Jašarbašić Elvira, prof.Direktor škole
Obućina Lejla, magistar pravaSekretar škole
Seferović Mersida, magistar ekonomijeReferent za plan i analizu
Gradišić ElviraAdministrativni radnik