Internacionalni kongres

U hotelu Hills u Sarajevu u periodu od 20-22.09.2019. godine održan je 7. Internacionalni kongres udruženja anestetičara,med.sestara/tehničara intenzivne terapije i reanimacije,urgentne medicine i transfuziologije u BiH.Prezentirano je više od sto radovo iz pomenutih oblasti.Učenice Kovač Amina III-4, i Hasanović Dzejna IV-4 u pratnji prof.Adise Džafo-Mušić imale su priliku da budu dio ovog kongresa i da stečena znanja prenose dalje.