Vannastavne aktivnosti

 

SEKCIJA VODITELJ SEKCIJE
ODBOJKAŠKA VEDAD KURTOVIĆ
FUDBALSKA VEDAD KURTOVIĆ
ATLETSKA VEDAD KURTOVIĆ
PRVA POMOĆ ADISA DŽAFO-MUŠIĆ, JUSIĆ ELMA I ČIKIĆ LEJLA
VJERONAUKA ENES MARTINOVIĆ
KOŠARKAŠKA VEDAD KURTOVIĆ
HISTORIJSKA ŠEJLA VOJNIKOVIĆ
EKOLOŠKA SEKCIJA DARIJA KNEŽEVIĆ
MLADI FIZIČARI ADELA SUBAŠIĆ-KOPIĆ