RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GODINE