Prijem dokumenata za upis u I razred školske 2024/2025. godine

‼️ OBAVIJEST ‼️

Prijem dokumenata za upis u I razred školske 2024/2025. godine, nakon prvog konkursnog roka, vršit će se od 28. juna i 01. jula u terminu od 9:00 do 13:00 sati u prostorijama JU Srednje Srednja zubotehnička škola Sarajevo.

Pri upisu je neophodna sljedeća dokumentacija:

– uvjerenja o uspjehu učenika od VI do IX razreda,

– uvjerenje o postignutim rezultatima sa eksterne mature,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– prijava za upis (iz EMIS-a),

– diplome sa takmičenja iz relevantnih predmeta i muzičke škole.

Dodatne informacije bit će dostupne na licu mjesta prilikom prijema dokumenata.

U prilogu pogledajte spisak primljenih učenika u prvi razred.