Obavještenje za vanredne učenike

JU SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA

SARAJEVO

 

OBAVJEŠTENJE 

Vanredni učenici koji će polagati ispite u januarsko-februarskom  ispitnom roku prijave mogu predati svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

Kandidati koji prvi put prijavljuju polaganja ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 1. popunjen zahtjev za upis
 2. popunjenu prijavu za polaganje ispita
 3. svjedočanstva prethodno završene srednje škole
 4. rodni list
 5. vjenčani list
 6. rješenje o razlici predmeta
 7. potvrdu u obavljenoj pripremnoj nastavi

Kandidati koji nastavljaju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 1. popunjen zahtjev za upis/ ako započinju polaganje novog razreda
 2. popunjenu prijavu za polaganje ispita
 3. prazan obrazac svjedočanstva
 4. potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi

Napomena: Uplatu za ispite u januarsko-februarskom roku izvršiti početkom mjeseca januara.

D i r e k t o r i c a

Jašarbašić Elvira, prof.