Zahtjevi/Obrasci

Ukoliko bivši ili trenutno redovni/vanredni učenici  iz bilo kojeg razloga nemaju svoje originalne diplome, svjedodžbe, dokumente, prepise tj.duplikate svjedodžbi i diploma, iste mogu dobiti u upravi škole.

PROCEDURA ZA IZRADU DUPLIKATA SVJEDODŽBI I DIPLOMA O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ZUBOTEHNIČKOJ ŠKOLI

Kako bi se dobio prepis-duplikat svjedodžbe o završenom razredu ili diploma o završenoj Srednjoj zubotehničkoj školi, neophodno je:

  1. Ispuniti zahtjev za izdavanje duplikata (obrazac se dobije u upravi Škole ili preuzme na web stranici Škole)
  2. Na osnovu podataka iz Zahtjeva sekretar ili administrativni radnik (ili neko treći po nalogu direktora škole) daje podatke podnosiocu Zahtjeva (broj protokola svjedodžbe/diplome, datum izdavanja svjedočanstva/diplome).  Ovi podaci su neophodni zbog procedure u Službenom listu prilikom proglašavanja nevažećim izgubljenog svjedočanstva/doplome.
  3. Proglasiti nevažećim original svjedodžbu/diplomu i donjeti potvrdu u Školu kao dokaz o Istom (potvrda se vadi u Službenim novinama BIH, Džemala Bijedića39/III)
  4. Izvršiti uplatu putem transakcijskog računa (priložiti ovjeren primjerak uplatnice)
  5. Ukoliko proceduru za vađenje duplikata pokreće druga osoba,neophodna je i ovjerena punomoć za obavljanje svih potrebnih radnji za dobijanje duplikata dokumenata.

 Usluga izdavanja i obrazac na kojem se izdaje iznosi:

20,00 KM za svjedočanstvo

20,00KM za diplomu.

60,00 za fond sati

Uplatnica se popunjava na sljedeći način:

Uplatio je: ime,adresa i broj telefona podnosioca zahtjeva

Svrha doznake: troškovi izdavanja duplikata svjedodžbe/diplome/fonda sati

Primatelj: Budžet Kantona Sarajevo

Račun primatelja: 1411965320008475

Broj poreznog obaveznika: unijeti svoj JMB

Vrsta prihoda: 722631

Budžetska organizacija:2103014

Općina:077

Poziv na broj: 999999999

Procedura za izradu duplikata traje 7 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.