Uprava škole

Ime i prezime
Jašarbašić Elvira, prof.Direktor škole
Obućina Lejla, magistar pravaSekretar škole
Seferović Mersida, magistar ekonomijeSaradnik za finansijske i računovodstvene poslove
Gradišić ElviraAdministrativni radnik