Uprava škole

Ime i prezime
Haris Hamzić,
Master računarstva i informatike
Direktor škole
Bratović dr SadijaVoditelj dijela nastavnog procesa za praktičnu i stručno teorijsku nastavu
Elma JusićVoditelj dijela nastavnog procesa za općeobrazovnu nastavu
Jašarbašić Elvira, profesor pedagogije i psihologije Pedagog škole
Obućina Lejla, magistar pravaSekretar škole
Seferović Mersida, magistar ekonomijeSaradnik za finansijske i računovodstvene poslove
Azra Čehajić Psiholog
Gradišić ElviraAdministrativni radnik