Stručni saradnici

Prezime i ime
Elvira Jašarbašić, profesor pedagogije i psihologije Pedagog škole
Azra Čehajić, master psihologijePsiholog
Poljak Emir, prof.Bibliotekar škole