Stručni saradnici

Prezime i ime
Ajla Hodžić Močević, profesor pedagogijePedagog škole
Azra Čehajić, master psihologijePsiholog
Kacila dr. SamirKoordinator praktične nastave
Poljak Emir, prof.Bibliotekar škole