Pravdanje izostanaka

Prema odluci Nastavničkog vijeća roditelji mogu pravdati:

  • samo četiri dana u toku školske godine (četiri dana se ne odnose na kontinuirano izostajanje, već izostajanje po jedan dan u tromjesečju),
  • ljekarska opravdanja moraju biti iz ambulante porodične medicine u kojoj učenik ima karton
  • ljekarska opravdanja moraju biti ovjerena potpisom roditelja,
  • razrednik treba voditi tabelarnu evidenciju (tabelu preuzeti kod pedagoga) izostanaka po razlozima kako bi imao uvid u učestalost pojedinačnih izostajanja i regularnost donošenja ljekarskih opravdanja