13. OTVORENI DANI HEMIJE

„Hemija je ljubav, a i ljubav je hemija.“

Učenice i učenici drugog i trećeg razreda su 17. aprila 2024. godine, u pratnji profesorica Mirnese Hamzic i Elme Jusic, prisustvovale/i manifestaciji 13. Otvoreni dani hemije. Manifestacija je održana u organizaciji Odsjeka za hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.Nakon uvodnog predavanja profesorica i profesora na Odsjeku, studentice i studenti su kroz jednostavne i zanimljive eksperimente pokazale/i učenicama/ima koliko je hemija zanimljiva i koji je njen značaj u svakodnevnom životu, ali i u razvoju privrede. Učenice/i su obišle/i novoopremljene laboratorije Analitičke hemije, Opće i anorganske hemije, Organske hemije i biohemije, Fizikalne hemije, Radiohemije i hemijske tehnologije i Metodike nastave hemije.Cilj ove posjete je bio da se učenicama/ima približi Nastavni plan i program hemije koje/i redovno pohađaju i zašto je hemija zaista svuda oko nas. Posebna pažnja posvećena je praktičnoj organizaciji pri čemu su učenice/i imale/i priliku samostalno izvoditi eksperimente. Izučavanje hemije kod učenica/ka razvija hemijsku pismenost i bazična znanja potrebna svakom pojedincu, jer su dio svakodnevnog života i rada, opšteg obrazovanja i kulture.