Stomatološka sestra tehničar

STOMATOLOŠKA SESTRA – TEHNIČAR

Asistira ljekaru – stomatologu da obavi sljedeće poslove: popravke, liječenje, vađenje zuba i sl.

Rad stomatološke sestre – tehničara počinje prijemom pacijenata, a nastavlja se pripremanjem ili raspremanjem radnog mesta, mješanjem materijala, sterilizacijom instrumenata i dezinfekcijom, vođenjem administracije, trebovanjem materijala i održavanjem aparata.

Stomatološka sestra – tehničar u okviru svog posla priprema zubarske aparate, instrumente, lijekove i potebni materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, asistirajući dodaje mu potrebne instrumente, lijekove, tampone, anestetike. Sterilizira i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku.

Radni uvjeti

Radi u ambulantama, pretežno stojeći i u pokretu.

Poželjne vještine i osobine koje bi trebalo da ima stomatološka sestra:

  • Dobar vid na blizinu
  • Dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi
  • Spretnost ruku i prstiju
  • Sposobnost izvođenja preciznih pokreta
  • Tačnost i urednost u radu
  • Brzina reakcije i dobro snalaženje u prostoru
  • Strpljivost

Tokom četverogodišnjeg školovanja u Srednjoj zubotehničkoj školi za zvanje stomatološka sestra – tehničar učenici ovladavaju vještinama asistiranja u svim fazama popravke zuba, vađenja zuba, zbrinjavanju oboljenja mekih tkiva, izrade mobilnih i fiksnih protetskih radova, asistiranja pri zbrinjavanju oboljenja zuba djece i liječenja ortodontskih nepravilnosti.

Stomatološke sestre učestvuju u sprovođenju mjera prevencije stomatoloških oboljenja zdravstveno-odgojnim radom u vrtićima, predškolskim ustanovama i savjetovalištima za trudnice.

I godina

Naziv predmetaBroj časova sedmično
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2
Engleski jezik2
Latinski jezik2
Historija2
Tjelesni i zdravstveni odgoj2
Matematika3
Informatika2
Fizika2
Biologija2
Hemija2
Anatomija i fiziologija2
Osnovi higijene i zdravstvene njege2
Morfologija zuba2
Praktična nastava (Njega bolesnika)2
Praktična nastava (Morfologija zuba)2
Vjeronauka/ Kultura religija1

II godina

Naziv predmetaBroj časova sedmično
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2
Engleski jezik2
Latinski jezik2
Historija2
Tjelesni i zdravstveni odgoj2
Matematika3
Fizika2
Biologija2
Hemija2
Anatomija i fiziologija2
Osnovi higijene i zdravstvene njege1
Mikrobiologija2
Farmakologija2
Interne bolesti2
Praktična nastava (Interne bolesti)1
Vjeronauka/ Kultura religija1

III godina

Naziv predmetaBroj časova sedmično
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2
Engleski jezik2
Tjelesni i zdravstveni odgoj2
Građansko obrazovanje/ demokratija i ljudska prava2
Fizika2
Biologija2
Hemija2
Socijalna medicina i zdravstveni odgoj1
Medicinska psihologija i pedagogija1
Bolesti usta2
Bolesti zuba2
Stomatološka protetika2
Stomatološka rentgenologija i pedodoncija2
Praktična nastava7
Vjeronauka/ Kultura religija1

IV godina

Naziv predmetaBroj časova sedmično
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2
Engleski jezik2
Tjelesni i zdravstveni odgoj2
Sociologija2
Fizika1
Biologija1
Hemija1
Bolesti zuba1
Bolesti usta1
Stomatološka protetika1
Stomatološka rentgenologija i pedodoncija2
Ortodoncija2
Opće steriliziranje i oralna hirugija2
Maksilofacijalna hirurgija2
Praktična nastava7+2
Vjeronauka/ Kultura religija1

U prilogu pogledajte detaljan NPiP