Obavještenje za učenike – uplata tekućih troškova za školsku 2016/2017. godine

Obavještavaju se učenici Srednje zubotehničke škole da su obavezni najkasnije do 30–og septembra 2016. godine dostaviti svom razrednom straješini potvrdu o uplati tekućih troškova za školsku 2016/2017 godinu.  U prilogu je skeniran primjerak uplatnice sa detaljnom uputom o popunjavanju uplatnice kao i Odluka školskog odbora o visini  uplate.

Uprava škole

 U P L A T N I C A

NAPOMENA:

  • U rubriku svrha doznake upisati OBAVEZNO broj odjeljenja za koji se uplaćuje
  • U rubriku broj poreznog obveznika upisati matični broj za učenika
  • Rubrike: porezni period i poziv na broj se NE POPUNJAVAJU.

Odluka o visini troškova