Rusmir Arnautović – Srebrena značka UNSA

Dana 20.12.2021. godine posjetio nas je bivši učenik škole Rusmir Arnautović i podijelio s nama svoj uspjeh i ponos za Srebrnu značku, koju je dobio kao kao jedan od najboljih sudenata integriranog studijskog programa I i II ciklusa studija Stomatološkog fakulteta. Rusmir je još jednom dokazao da znanje i obrazovanje koje naši učenici dobiju u Srednjoj zubotehničkoj školi predstavljaju čvrst i stabilan temelj na kojem je moguće graditi profesionalni uspjeh. Naravno, uz isticanje neprekidnog educiranja i svijesti o doživotnom usavršavanju. Kao i uvijek, ističemo i ponosimo se našim učenicima, koji, ostvarivši svoje ambicije na najbolji način, predstavljaju podsticaj i ohrabrenje kao i vječnu inspiraciju za nove generacije.