AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA 71 GODINE POSTOJANJA I RADA SREDNJE ZUBOTEHNIČKE ŠKOLE

Sedmica u susret Danu škole

 

03.04.2017. -Takmičenje učenika I, II, III i IV razreda iz struke

04.04.2017.  – Učenici III razreda su u okviru projekta  Građanin, iskoristili svoja stečena znanja iz struke i kroz projektne aktivnosti istražili uvijek aktuelnu temu „Oralno zdravlje“. Učenici su istakli važnost prevencije oralnog zdravlja, te predložili mjere za njegovo unapređenje.

 

Quizzcoin (I razred- fizika, hemija, matematika, biologija)-integrisana nastava kao inovativni model kojim se vrši međusobno povezivanje znanja iz više nastavnih predmeta (amfiteatar škole 14.00 sati)

 

05.04.2017. – Predavanje na temu „Demonstracija CAD/CAM sistema“ (predavač Samir Berisalić, zubni tehničar koji dolazi ispred Edukacijskog centra „Interdent“)

06.04.2017. 14,50-15,35-   Predavanje za zubne tehničare: „Ortodontski aparati: twin blok, aparat izbora“, predavači Gajić dr. Ana nastavnik teorije grupe stručnih predmeta i Vicković Miljka, nastavnik vježbi, grupe stručnih predmeta, Zubotehnička škola, Beograd

 

06.04.2017. 15,40-16,25-    Predavanje za stomatološke sestre: „Stomatološka sestra tehničar kao član dijagnostičko-terapeutskog tima u ordinaciji“, predavač Neagić Slađana, nastavnik zdravastvene njege i sekcije prve pomoći, Zubotehnička škola, Beograd

06.04.2017. 16,40-17,25 (amfiteatarQuizzcoin (II razred- fizika, hemija, matematika, biologija)- integrisana nastava kao inovativni model kojim se vrši međusobno povezivanje znanja iz više nastavnih predmeta)

06.04.2017. 17,30-18,15  – Okrugli sto na temu „Osnaživanje učenika za rad u parlamentu i primjer dobre prakse saradnje učeničkog parlamenta sa Udruženjem „Plava školjka“, Milica Trbojević, koordinator Učeničkog parlamenta i nastavnik vježbi grupe stručnih predmeta;  – „Primjeri dobre prakse Vijeća učenika Srednje zubotehničke škole: program M“, Amela Tanović-Sinanović, koordinator Vijeća učenika i pedagog škole

04.04.-10.04.2017.- Humanitarna akcija „Vratimo osmijehe na lica mališana“ (prikupljanje pomoći za učenike škole u Novoj Kasabi)

04.04. – 06.04.2016.– završne pripreme za svečanu Akademiju (generalna proba)

07.04.2017. – Svečana sjednica Nastavničkog vijeća povodom Dana škole (tema stručnog usavršavanja nastavnika: „Psihički poremećaji kod adolescenata“ – predavač: Marijana Peulić, psiholog iz Zubotehničke škole, Beograd)

07.04.2017. – Svečana akademija povodom Dana škole (amfiteatar škole 11.00 sati)

07.04.2017. – Svečana večera i druženje sa kolegama penzionerima, kao i sa našim gostima iz Srednje zubotehničke škole, Beograd