“Biosigurnost u osnovnim i srednjim školama”

Od februara 2024. počela je realizacija pilot projekta “Biosigurnost u osnovnim i srednjim školama”, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti BiH. Cilj projekta je upoznavanje učenika sa mikrosvijetom, zaraznim bolestima, načinima širenja i zaštite, međudjelovanjem čovjeka, mikrosvijeta i okoline.Grupa zainteresovanih i vrijednih učenika, predstavnika svih odjeljenja, uz podršku profesorica Alme Kovačević, Darije knežević i Naide Alić, aktivno “putuje”  kroz kreativne radionice, praktične radove i istraživanja koristeći tradicionalne načine i moderne kompjuterske tehnologije. Kao učesnici projekta učenici naše škole (III1, III4 i grupa Biosigurnost) imali su priliku da, u cjelodnevnoj posjetiti Internacionalnom Burch Univerzitetu,  učestvuju u vrlo interesantnim radionicama u kojima su se mikrobiološke teme obrađivale kroz oblast forenzike, grafičkog dizajna, međunarodnih odnosa itd.Teme kojima se bavi projekat su, zbog izuzetne izloženosti, posebno važne za oblast stomatologije i sve članove stomatološkog tima. Nadamo se da ćemo do kraja školske godine, kada je planirana smotra učeničkih radova, realizovati što više izvrsnih učeničkih ideja iz ove oblasti.