Civitas sekcija

U okviru “projekta građanin” Civitas sekcija istražuje problem “nasilja u porodici”.

Članovi ove sekcije su posjetili vladine i nevladine organizacije, istraživali ustav BIH te krivične Zakone FBIH i Zakon o nasilju u porodici.

Cilj ovog projekta jeste da se ukaže na problem nasilja u porodici kao i da se edukacijom učenicima pomogne da prepoznaju sve oblike nasilja, a žrtvama nasilja da se mogu obratiti za pomoć nadležnim ustanovama i institucijama.

NASILJE_U_PORODICI