eTwinning – Berat

Na međunarodnom eTvining seminaru „Direktori VET i drugih srednjih škola zajedno na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje“, koji se održao u gradu Berat od 27. do 29. marta 2023. godine, u organizaciji eTvininga Albanija, učestvovale su i dvije predstavnice Bosne i Hercegovine: Dajana Ostojić, direktorica JU Gimnazija Prnjavor i Elvira Jašarbašić, direktorica JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo.

Glavni ciljevi seminara su saradnja direktora VET i drugih srednjih škola i jačanje njihove uloge u osnaživanju i uključivanju njihovih nastavnika u korištenju Evropske platforme za školsko obrazovanje u učionici.Tokom trodnevnog interaktivnog seminara, predstavnice Bosne i Hercegovine razmijenile su iskustva i dobre prakse sa direktorima škola iz Bugarske, Slovačke, Austrije, Švedske, Crne Gore i Albanije, te stekle nova znanja i vještine rada na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje, koje će prenijeti nastavnicima u školi, kako bi se uključili u rad platforme i u osmišljavanje i kreiranje novih projekata. Takođe, imale su priliku da usavršavaju svoja znanja i kompetencije kao direktor škole, saznaju za mogućnosti profesionalnog usavršavanja nastavnika putem eTvininga, da pohađaju zanimljive radionice i koriste različite IKT alate, koje nastavnici mogu koristiti u nastavnom procesu.