KONAČNA RANG LISTA UČENIKA ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠK. 2016/17.

Na osnovu člana 139. Zakona o srednjem obrazovanju (” Sl.novine Kantona Sarajevo” broj: 23/10), člana 2. stav. 3. Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj 23/10),  člana 199. Pravila JU Srednja zubotehnička škola, te prijedloga direktora, Školski odbor škole utvrđuje KONAČNU RANG LISTU UČENIKA ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠK. 2016/17.