KONKURS ZA UPIS VANDREDNIH UČENIKA

Na osnovu člana 76. a u vezi sa članom 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 30/19) i Odluke Školskog odbora broj 818-01-1/21 od 12.08.2021. godine, JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo, raspisuje:

KONKURS ZA UPIS VANDREDNIH UČENIKA

u školskoj 2021/2022. godini Upis vanrednih učenika/ica za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, razrednih, dopunskih i maturskih ispita za I, II, III i IV. razred, za stručna zanimanja: – Zubni tehničar – Stomatološka sestra-tehničar Konkurs je otvoren u periodu od 01.09.2021. do 30.09.2021. godine. Dokumenti potrebni za upis: – zahtjev za upis (preuzeti u sekretarijatu škole) – diploma o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena fco.) – svjedočanstva o završenom prethodnom školovanju (original ili ovjerena fco.) – izvod iz matične knjige rođenih – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Upis se vrši svakog radnog dana, od 09:00 do 13:00 sati, u prostorijama Sekreterijata škole u Sarajevu , ulica Čekaluša 84.