„LIJEKOVI SA ISTEKLIM ROKOM TRAJANJA- TIHE ŠTETOČINE“

„LIJEKOVI SA ISTEKLIM ROKOM TRAJANJA- TIHE ŠTETOČINE“

U našoj školi za učenike IV razreda – održane su radionice koje su osmislili studenti Udruženja studentske asocijacije Farmaceutskog fakulteta, a u sklopu projekta „Lijekovi sa isteklim rokom trajanja- tihe štetočine“.
Projekat pod nazivom „Lijekovi sa isteklim rokom trajanja- tihe štetočine“ ima za cilj da podigne svijest građana o mjerama i postupcima koje trebaju vršiti kada se nađu u situaciji da u domaćinstvu imaju lijek sa isteklim rokom trajanja.
Studenti Farmaceutskog fakulteta su objasnili učenicima pojam farmaceutskog otpada, te njegov značaj, a nakon toga učenici su pristupili radionici sačinjenoj od slučajeva u kojima su prikazane posljedice nekontrolisanog ophođenja farmaceutskim otpadom. Učenici su simulirali situacije koje se u stvarnosti dešavaju.
Pored toga što su se zabavali, učenici IV razreda su naučili dosta korisnih stvari koje će, sigurni smo, iskoristiti u budućnosti.