Model Ujedinjenih Nacija – MUN.

MUN je simulacija Ujedinjenih nacija u trajanju od 3 dana tokom kojih svi komiteti drže debate i konferencije na odredjenu temu. Na kraju tri dana dodjeljuju se prva tri mjesta delegatima od kojih je svaki nasumičnim odabirom predstavljao odredjenu državu. Naš učenik , Daris Goletić iz II-3 je osvojio nagradu Outstanding delegate u komitetu HRC (Human Rights Council) na temu trgovanje ljudima i zaštita ljudskih prava kao delegat Kraljevine Norveške . Ovaj MUN organizovao je QSI International škola Sarajevo. Trajanje konferencije je bilo od 3. do 5. Marta u QSI international školi.