Održana radionica za nastavnike Prevencija kockanja i upotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnim i srednjim školama

U saradnji  Federalnog ministarstva obrazovanja i Asocijacije XY, jučer je u prostorijama JU Srednja zubotehnička škola u Sarajevu, organizovana radionica „Prevencija kockanja, upotrebe droga, duhana i alkohola među učenicima osnovnih i srednjih škola“. Radionica je bila namijenjena pedagozima, psiholozima i nastavnicima, a kreirana je sa ciljem da se nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola ponude najnovije informacije iz oblasti prevencije rizičnog ponašanja.

image-0-02-05-805b6ce9aa3b2f917129b4cd212fa10487ddc2eb252956ebd87de86ad42afb55-V slika1

image-0-02-05-f89cf704289fafe581fc4ccadfd96e95fbc05053b0178396fed2af3b86114bd0-V  image-0-02-05-9e228c9b3c18f6aaae89ee40cf3c114f508336a872540563c21c09379306883a-V

U okviru radionice predstavljen je i novi, inovativni model razvoja psihosocijalnih vještina učenika, kao mjere prevencije kockanja i upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Direktorica JU Srednja zubotehnička škola u Sarajevu Elvira Jašarbašić mišljenja je da su upotreba psihoaktivnih supstanci i ovisnost o klađenju i kockanju velika prijetnja mladim ljudima današnjice, posebno na našim prostorima.

„Potrebno je tražiti načine za prevazilaženje ovih pojava, a prvi školski subjekti u rješavanju ovih problema su upravo nastavnici. Dobro educiran nastavnik će kvalitetno sprovoditi preventivnu praksu sa učenicima ukazujući na druge, dobre oblike ponašanja pogodne za razvoj ličnosti. Edukacija nastavnika poprima cjeloživotni karakter, te stručno usavršavanje i u ovoj oblasti svakako dobro dođe. Generalno smo svjesni da zloupotreba psihoaktivnih supstanci i sklonost ka klađenju postoji, te ne smijemo zatvarati oči pred ovim problemima, već se uhvatiti u koštac sa istim” kazala je Jašarbašić i istaknula kako je prevencija najbolja i najjeftinija intervencija,  a naročito u školi kojoj je prioritet odgoj u cilju zaštite zdravlja.

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića radionica je učesnicima omogućila direktnu participaciju u kreiranju smjernica za unapređenje i davanje stručnog mišljenja o ponuđenoj metodologiji.

„Radi se o prvom edukativnom programu za prevenciju kockanja među mladima, pa je vrijednost ove metodologije u tom kontekstu, dodatno značajna“, kazao je Mehmedović.