Online nastava 23.10.-06.11.2020. godine

Obavještavamo učenike i profesore da će se prema uputama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastava u periodu 23.10.-06.11.2020. godine realizirati ONLINE.

Nastava će se realizirati bez promjena u rasporedu, tj. prema zadnjem rasporedu. Jedina izmjena je što će i III i IV razred biti prva smjena, dakle prvi čas iz druge smjene sada će biti prvi čas prve smjene itd. Predčasovi ostaju u isto vrijeme.

Satnica ostaje osta, dakle prva smjena počinje od 9h.