Početak nove školske 2016/17. godine – raspored za 1.9.2016. godine

Nova školska 2016/17. godina počinje u četvrtak, 01.09.2016. godine.

Učenici su dužni doći prema sljedećem rasporedu:

I1, I2, I3, I4 – od 8,00 sati

II1 – praksa od 8,00 sati

II2, II3 – od 8:45 sati

II4 – od 10:40 sati

III1 – praksa od 13,05 sati

III2 – praksa od 8,00 sati

III3 – od 11:25 sati

III4 – od 14:00 sati

III5 – od 13:05 sati

IV1 – od 13:05 sati

IV2 – 14:00 sati

IV3 – 14:00 sati