Podjela diploma

Podjela diploma za maturante održat će se u utorak, 19.6.2018. godine, u sljedećim terminima:

14h – Odjeljenja 4-1, 4-2 i 4-3

15h – Odjeljenja 4-4 i 4-5