Posjeta muzeju

09.10. učenici II1 i II4 , u pratnji profesorice Historije Šejle Vojniković , su organizovano posjetili Depandans Muzeja grada Sarajeva 1878-1914 , u cilju upoznavanja sa historijskim činjenicama o svome gradu u Austro ugarskom periodu i periodu do početka Prvog svjetskog rata.Takođe je cilj posjete bio i da učenici vide repliku automobila u kome se vozio nadvojvoda Franc Ferdinand tokom posjete Sarajevu u junu 1914. jer je ovo jedan od najčuvenijih automobila , rijedak i ekskluzivan.Original se nalazi u Vojno Historijskom muzeju u Beču a od 1957.godine , sarajevska replika je svima dostupna , kao materijalni dokaz događaja , koji je zauvijek promijenio svijet.