PREZENTACIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

U ponedjeljak, 18.02.2019.god. 14:00h u amfiteatru škole za učenike IV – ih razreda (4 odjeljenja) održana je prezentacija Univerziteta u Sarajevu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo je dalo saglasnost Univerzitetu Sarajevo za provođenje aktivnosti kako bi učenicima završnih razreda srednjih škola na području Kantona Sarajevo predstavili fakultete koji su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Cilj prezentacije je motivisanje srednjoškolaca na upis na neki od fakulteta koji su u sastavu Univerziteta u Sarajevu i informisanje o uslovima za upis (kriterijima) i studijskim programima.
Prezentaciju je održala prof. dr. sc Mirjana Gojkov Vukelić, šef Klinike za oralnu medicinu i parodontologiju uz prisustvo studenta koji je bio dostupan za učenička pitanja.