Projekat „JEDAN DAN, DRUGA ŠKOLA“

Projekat „JEDAN DAN, DRUGA ŠKOLA“

Dana, 07.03.2019.god. u sklopu projekta Mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo „ Jedan dan, druga škola“ izvršena je razmjena učenika. Naša škola bila je domaćin učenicima koji dolaze iz JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo. Naši današnji gosti su bili učenici:

  • Irma Bešlija
  • Erna Tupani
  • Nermana Halilović
  • Faris Mujezinović
  • Irma Mešanović.

Na prijemu gostiju pored predsjednice Vijeća učenika JU Srednje zubotehničke škole, Amine Đulović toplu dobrodošlicu zaželila je direktorica škole Elvira Jašarbašić i pedagog Meliha Branković. Gosti su na prijemu dobili i pisanu poruku dobrodošlice sa poklonom koji je svojestven učenicima naše škole.

Pet učenika JU Srednje zubotehničke škole:

  • Hana Ćosić IV – 1,
  • Ilda Đogić IV – 1,
  • Samra Šaljić IV – 2,
  • Imad Hodžić III – 2 i
  • Lamija Hajdarović III – 1

su proveli nastavni dan u JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti.

Projekat podrazumijeva jednodnevnu razmjenu učenika srednjih škola a sve u cilju poboljšanja saradnje između škola, povezivanja srednjoškolaca, rušenja predrasuda o drugim školama i upoznavanja sa planom i program rada škola.