PRVI SASTANAK VIJEĆA RODITELJA ŠKOLSKE 2018/2019.GODINE

PRVI SASTANAK VIJEĆA RODITELJA ŠKOLSKE 2018/2019.GODINE

 

Prvi sastanak Vijeća roditelja, održan je 24.10.2018.godine sa početkom u 17h. Sastankom je rukovodila direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof., a prisustvovalo je 22 roditelja, od ukupno 32 predstavnika iz 16 odjeljenja.

Nakon što su predstavnici roditelja upoznati sa dnevnim redom i nakon uvodnog obraćanja direktorice škole, pedagogica Meliha Branković, prof. je izvjestila članove Vijeća roditelja o aktivnostima rada Vijeća roditelja u prethodnoj školskoj godini.

Za predsjednika Vijeća roditelja je izabran je  roditelj iz I-3, g-din Nihad Hadžić, a zamjenik/zamjenica predsjednika Vijeća roditelja izabrana je g-đa Saida Oruč, roditelj iz II-4. Članovi Vijeća roditelja su usvojili Poslovnik o radu Vijeća roditelja JU Srednje zubotehničke škole Sarajevo za školsku 2018/2019.god.

Direktorica škole je prezentirala članovima Vijeća uspjeh učenika na kraju školske 2017/2018. godine kao sve realizovane aktivnosti za navedenu školsku godinu kroz ppt prezentaciju navodeći postavljene i realizovane ciljeve za školsku 2017/2018.god. Kroz zanimljivu prezentaciju prikazan je život i rad škole u prethodnoj školskoj godini.

Na sastanku Vijeća pedagogica je izvijestila roditelje o realizovanim roditeljskim sastancima šk.2018/2019.god. i o prisustvu roditelja na sastancima.

Razred Procenat odziva

roditelja

Razred Procenat odziva roditelja
I – 1 84% III – 1 66,66%
I – 2 85% III – 2 50%
I – 3 76% III – 3 54,17%
I – 4 63% III – 4 79,17%
I -1,2,3,4 77,23% III -1,2,3,4 62,38%
II – 1 50% IV – 1 55,17%
II – 2 76,92% IV – 2 48,39%
II – 3 76,92% IV – 3 71,43
II – 4 76% IV – 4 53,33%
II -1,2,3,4 69,90% IV-1,2,3,4 56,78%
Ukupno od I – IV razreda: 66,19%

 

Razgovarano je o realizaciji maturalne ekskurzije, maturske večeri, te ostalim bitnim pitanjima u radu škole. Također, direktorica je istakla važnost suradnje roditelja sa školom.

Sastanak je završen u 18,30h.