Prvi sastanak Vijeća roditelja

Prvi sastanak Vijeća roditelja, održan je 01.12.2016.godine sa početkom u 17h u amfiteatru škole. Sastankom je rukovodila direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof., a prisustvovalo je 16 roditelja, od ukupno 32 predstavnika iz 16 odjeljenja. Nakon što su predstavnici roditelja upoznati sa dnevnim redom i nakon obraćanja direktorice škole, pedagogica je izvjestila članove Vijeća roditelja o aktivnostima rada Vijeća u prethodnoj školskoj godini. Na sastanku je izabrano rukovodstvo, predsjednik Vijeća roditelja je ostao Mr. Peštek Enes, a članovi Vijeća roditelja su usvojili Poslovnik o radu Vijeća. Direktorica škole je prezentirala članovima Vijeća- uspjeh učenika na kraju školske 2015./2016. godine, te komparirala sa ostvarenim uspjehom učenika na kraju prve polovine I polugodišta 2016./2017.godine.  Razgovarano je o realizaciji maturalne ekskurzije, maturske večeri, te ostalim bitnim pitanjima u radu škole. Direktorica škole je kroz prezentaciju detaljno upoznala roditelje sa svim značajnim aktivnostima kako bi članovi Vijeća bili upoznati sa životom i radom škole. Također je istakla važnost suradnje roditelja sa školom. Sastanak je završen u 18,15.

111