Raspored instruktivne nastave

RASPORED INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA I RAZRED       (JUNI-2017.godine)

MORFOLOGIJA ZUBA – PRAKSA

 

NASTAVNIK: HADROVIĆ dr ALMEDINA

 

Četvrtak, 8.6. od 1130 do 1500

Petak, 9.6. od 900 do 1500

Ponedjeljak, 12.6. od 1000 do 1600

 

I i II razred

NJEGA BOLESNIKA I INTERNE BOLESTI

Džafo-Mušić Adisa

Utorak, 13.6. od 900 do 1100

Srijeda, 14.6. od 1000 do 1300

 

RASPORED INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA III i IV RAZRED   (juni 2017.godine)

PROTETIKA PRAKSA

NASTAVNIK: ĆEMO ENISA

 

Ponedjeljak, 5.6. od 1000 do 1600

Utorak, 6.6. od 900 do 1500

Srijeda, 7.6. od 900 do 1500

Četvrtak, 8.6. od 1130 do 1500

Petak, 9.6. od 900 do 1500

Ponedjeljak, 12.6. od 1000 do 1600

Utorak, 13.6. od 900 do 1500

Srijeda, 14.6. od 900 do 1500

Četvrtak, 15.6. od 1130 do 1500

Petak, 16.6. od 900 do 1500

 

RASPORED INSTRUKTIVNE   NASTAVE ZA III RAZRED

STOMATOLOŠKA GRUPA PREDMETA- PRAKSA (juni 2017.)

 

STOMATOLOŠKA SESTRA –TEHNIČAR 

NASTAVNIK: BEŠIROVIĆ dr SABRINA

Utorak, 6.6. od 900 do 1500

Srijeda, 7.6. od 1200 do 1500

Četvrtak, 8.6. od 1200 do 1500

Petak, 9.6.od  900 do 1200

 

 

RASPORED INSTRUKTIVNE   NASTAVE ZA IV RAZRED

STOMATOLOŠKA GRUPA PREDMETA- PRAKSA (juni 2017.)

 

STOMATOLOŠKA SESTRA –TEHNIČAR 

NASTAVNIK: Pašalić dr Adisa

 

Utorak, 6.6. od 900 do 1500

Srijeda, 7.6. od 900 do 1500

Četvrtak, 8.6. od 900 do 1500

Petak, 9.6.od  900 do 1200

 

 

 

DIREKTOR

Jašarbašić Elvira, prof.