SAJAM ZAPOŠLJAVANJA

U Domu mladih Centra Skenderija u petak, 31.11.2018.godine učenici naše škole zajedno sa profesoricama Kekić dr Majdom, Šahović dr Amrom, Džafo Adisom dipl.med.sestra, Ibrišević – Fišeković dr Edinom, učestvovali su na Sajamu za zapošljavanja.

Na  Sajmu su se predstavili predstavnici srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo koji su na štandovima prezentirali obrazovne profile koje školuju, te poslodavci koji imaju potrebe za upošljavanjem odgovarajućeg stručnog kadra.

Sajam je organizovala Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom Kantona Sarajevo.

Na sajmu se predstavilo više od 70 poslodavaca koji su iskazali potrebu za angažovanjem radne snage.

Upisna politika u školama bi trebala da ide u korak sa potreba tržišta rada odnosno da se školuju kadrovi koji će posjedovati odgovarajuća znanja i vještine, kompetencije koje su potrebne poslodavcima.

Održana je i panel dikusija pod nazivom “Primjena dualnog obrazovanja za potrebe tržišta rada u KS” i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović se obratio prisutnim. Ministar je istako da je ovaj sistem obrazovanja neophodno šire publicirati i primjenjivati kako bi se uspjelo odgovoriti potrebama tržišta rada, a predsjednik Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić, naveo je da su poslodavci zainteresovani za ovakav vid i način komunikacije sa obrazovnim institucijama i organima vlasti, podržavaju pristup dualnog obrazovanja u smislu da učenici strukovnih zanimanja provedu što više vremena na praksi, a ne samo da znanja stiču teorijski.

Osim ponude slobodnih radnih mjesta kod poslodavaca koji su učestvovali  na sajmu, posjetioci su mogli posjetiti i štand Službe za zapošljavanje KS gdje su se informisali o aktuelnim programima za podsticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

U okviru sajamskog programa organizovane su radionice, panel diskusije o posredovanju u zapošljavanju i potrebama poslodavaca za radnom snagom, dualnom obrazovanju, kao i ostali sadržaji.