Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se 1. decembra svake godine. To je prilika da ljudi širom svijeta pruže podršku oboljelima i da se ujedine u borbi protiv HIV-a i AIDS-a. Ove godine je naša škola bila domaćin edukativnog predavanja koje je održao Crveni križ općine Centar Sarajevo za učenike srednjih škola i aktiviste Crvenog križa, o načinu prenosa, zaštite i prevencije. Održali smo niz aktivnosti podizanja svijesti poput distribucije crvenih mašnica, prikazivanja edukativnih videa i razgovora sa Prim.mr.sci.dr. Alijom Drndom. Neophodno je uložiti napore da se prevenira širenje HIV virusa, te da se spriječi diskriminacija i stigmatiziranje oboljelih. Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a podsjeća nas da su solidarnost, edukacija i potpora ključne, ne samo za prevenciju i liječenje HIV/AIDS-a, već i za stvaranje društva koje pruža potporu i poštovanje svima, bez obzira na njihov zdravstveni status.