Terenska nastava – Kultura religija

Učenici II – 4 razreda zajedno sa prof.Šejlom Vojniković u sklopu časova Kultura religija posjetili su:

  • 28.02.2019.god. posjetili su Okruglu džamiju, Ciglane, Sarajevo
  • 07.03.2019.god. posjetili su groblje „ Sveti Josip“ i „ Sveti Marko“ Sarajevo
  • 28.03.2019.god. posjetili su groblje „ Lav „ Sarajevo

Učenici koji pohađaju časove Kultura religija su posjetili različite vjerske objekte, a sve sa ciljem razvijanja mjesne tolerancije, upoznavanja sa različitostima i sličnostima monoteističnih religija u BiH, a kako bi se otklonile eventualne predrasude među mladim (učenicima).