Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini. Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA.  Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu […]

Upute za online odbranu maturskog rada

Obavještavamo maturante da će se odbrana maturskog rada realizirati u srijedu, 3.6.2020. godine, od 9h, prema već najavljenom rasporedu. Odbrana maturskog rada će se realizirati preko Google meet aplikacije. Prije početka odbrane maturskog rada učenicima će se obratiti ministar Anis Krivić, pa molimo maturante da instaliraju aplikaciju Zoom. Razrednici će […]