Nekategorisano

OBAVIJEST ZA SVE UČENIKE ŠKOLE RASPORED I SATNICA DOLASKA

OBAVIJEST ZA SVE UČENIKE ŠKOLE_RASPORED I SATNICA DOLASKA Obavještavamo sve učenike da ćete sutra, u srijedu 01.09.2021. godine, u školu doći u navedenim terminima i kabinetima. U školi ćete boraviti sa svojim razrednikom/razrednicom. Tom prilikom, oni će vas upoznati sa načinom realizacije nastave u narednom periodu, kao i sa vašim dužnostima i obavezama u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno￾obrazovnog procesa (broj 11-04-34-32471-1/21 od 27. 8. 2021.), Zaključkom Vlade KS i Priručnikom za organizaciju i realizaciju odgojno-obrtazovnog procesa u okolnostima Covid-19 pandemije (Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, juli 2021. godine). Realizacija redovnog nastavnog procesa po utvrđenom rasporedu će se početi realizovati u četvrtak, 02.09.2021. godine. U prilogu obavijesti dostavljamo vam raspored časova. Molimo vas da u školu dođete sa maskama i poštujete osnovne epidemiološke mjere u zatvorenom prostoru.

I1 (10,00-10,30)- amfiteatar škole

I2 (10,00-10,30)-amfiteatar škole

I3 (10,45-11,15)-amfiteatar škole

I4 (10,45-11,15)-amfiteatar škole

II1 (11,30-12,00)- tehnika prvi sprat

II2 (11,30-12,00)- amfiteatar škole

II3 (11,30-12,00)- tehnika drugi sprat

II4 (11,30-12,00)- učionica II4

III1(11,00-11,30)-učionica III1

III2 (11,00-11,30)-učionica III2

III3 (11,00-11,30)-učionica III3

III4 (11,00-11,30)-učionica III4

IV1 (11,00-11,30)-učionica IV1

IV2 (11,00-11,30)-učionica IV2

IV3 (11,00-11,30)-učionica IV3

IV4 (11,00-11,30)-učionica IV4