Stručni saradnici

Prezime i ime 
Tanović-Sinanović Amela, magistar pedagogijePedagog škole
Kacila dr. SamirKoordinator praktične nastave
Poljak Emir, prof.Bibliotekar škole