Stručni saradnici

Prezime i ime 
Sadmira Murga, profesor pedagogijePedagog škole
Kacila dr. SamirKoordinator praktične nastave
Poljak Emir, prof.Bibliotekar škole