Vijeće učenika

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA JU SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI

RAZRED IME I PREZIME UČENIKA
I1 KARKELJA ADNA
I1 SADIKOVIĆ ALEMA
I2 BAJRAMOVIĆ EDIS
I2 KURBEGOVIĆ LEJLA
I3 ČAUŠEVIĆ DELILA
I3 DURMIĆ ELMIR
I4 PEŠTEK JASMIN
I4 MEMOVIĆ NEJRA
II1 BULATOVIĆ BERINA
II1 RAJKIĆ HANA
II2 TAFRO AMILA
II2 ZEMANIĆ HARIS
II3 ZEBA NEJLA
II3 MEHINOVIĆ ADNA
II4 ŠEGALO HARIS
II4 SAČAK BENJAMIN
II5 KARAGIĆ LEJLA
II5 JUSUFOVIĆ FARIS
III1 ŠUNJE IMAN
III1 LIGATA SELMA
III2 BEKTEŠEVIĆ ZLATAN
III2 SALČINOVIĆ ELMIR
III3 SELEK DŽEJLANA
III3 KARIĆ HARIS
IV1 ČUKOJEVIĆ FARUK
IV1 DURADBEGOVIĆ AJŠA
IV2 EMŠO IMAN
IV2 KARAHMET BENJAMIN
IV3 BALIČEVAC IRMA
IV3 HABEŠ ENIDA
IV4 TUCAK KEMAL
IV4 KOVAČ ANELA

PREDSJEDNIK VIJEĆA UČENIKA: Iman Emšo IV2
ZAMJENIK: Iman Šunje III1
SEKRETAR: Irma Baličevac III3
KOORDINATOR RADA VIJEĆA UČENIKA: mr.sci Delila Ramić, prof.

cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap real madrid football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap Wales football shirts  |
cheap Germany football shirts  |
cheap France football shirt  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |