2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA- OBRAZOVANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA- OBRAZOVANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Dana 29.10.2019., održana je 2.Međunarodna konferencija- obrazovanje i informacione tehnologije u hotelu Hills u Sarajevu. Cilj Konferencije je unapređenje kvaliteta obrazovanja u Kantonu Sarajevo kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebom cjelovite digitalne transformacije poslovanja škola i nastavnih procesa.

Koja je uloga IT u obrazovanju, primjeri dobre prakse, e-učionica, e-learning, online seminari, digitalna transformacija,softverska podrška inovacijama i računarska infrastruktura, medijska i informacijska pismenost, komunikacione vještine, društvene mreže – samo su neke od tema koje su bile predstavljene na ovoj konferenciji.

Ovom događaju ispred naše škole su prisustvovale: direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof., kao i profesorice Jusić Elma i Kulenović Šemsija.