Učešće učenika u međunarodnom projektu detekcije asteroida

U toku proteklih nekoliko mjeseci, bez obzira na vandrednu situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina, ali i cijeli svijet našao s obzirom na pandemiju SARS-CoV-2, naši učenici su prošli online edukaciju i probnu kampanju za učešće u međunarodnom projektu detekcije asteroida. U pitanju je projekat IASC-a (International Astronomical Search Collaboration) čiji cilj je aktivirati astronome amatere kako bi doprinijeli pronalasku novih asteroida. Važnost ovog projekta je u opasnosti asteroida za život na Zemlji, te na ovaj način, pronalaskom što većeg broja asteroida, postaje moguće pratiti njihove orbite i predvidjeti njihov eventualni udar u našu planetu. Asteroidi su „kamena, karbonska ili metalna nebeska tijela, manja od planeta koja obilaze oko Sunca“, prema Enciklopediji Solarnog sistema, drugo izdanje, Academic Press, 2007. Većina asteroida kruže oko Sunca u tzv. asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera, međutim njihovo skretanje orbite van ovog pojasa, može ugroziti ili narušiti život na planeti Zemlji.

Edukaciju za naše učenike je održana u saradnji sa Astronomskim društvom Orion, koordinatoricama projekta Helenom Bišćević i Medinom Dugonjić te našom profesoricom fizike Adelom Subašić-Kopić koja je i sama aktivni učesnik navedenog projekta. Uspješnu edukaciju i pridruživanje projektu uspješno su ostvarili Jukić Timur, Amila Čelik, Muminović Kanita, Planja Amna i Behlulović Nejra. Prilikom same edukacije učenici su pored usvajanja novih naučnih činjenica razvijali i matematičke, informatičke, logičke vještinE te izražavali osobine poput odgovornosti i timskog rada.

Ovakav projekat primjer je tzv. građanskog znanstvenog projekta (engl. citizen science). Ovaj pojam podrazumjeva priliku da se znanost približi širem građanstvu i ponudi im mogućnost da aktivno pridonesu razvoju iste. S obzirom na razvoj računara i sve veći broj dostupnih podataka, profesionalcima ponestaje vremena za njihovu obradu te se obraćaju astronomima amaterima i ostalim zainteresiranim kako bi im pomogli. Na ovaj način, volonteri rade na detekciji asteroida na osnovnom nivou prateći neke od parametara, a stručnjaci imaju više vremena kako bi se posvetili daljim analizama i utvrđivanju njihove orbite.

održana je online edukacija učenicima nekoliko srednjih škola u Sarajevu o asteroidima, njihovom utjecaju na našu planetu te o korištenju software-a Astrometrica za detekciju asteroida. Asteroidi su „kamena, karbonska ili metalna nebeska tijela, manja od planeta koja obilaze oko Sunca“, prema Enciklopediji Solarnog sistema, drugo izdanje, Academic Press, 2007. Većina asteroida kruže oko Sunca u tzv. asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera, međutim njihovo skretanje orbite van ovog pojasa, može ugroziti ili narušiti život na planeti Zemlji.

Do sada smo uspostavili uspješnu suradnju sa Dobrinjskom gimnazijom, Srednjom Zubotehničkom školom te Drugom gimnazijom. Pored očiglednog pokazatelja da BiH znanost ide ka naprijed, nade i interesantnih ideja koju je ovakav angažman u ovako kritičnom periodu pružio našim učenicima, ova inicijativa nam je pokazala veliku zainteresovanost učenika i astronoma amatera da učestvuju u našim kampanjama. U budućnosti planiramo proširiti naš rad uključivanjem srednjoškolaca koji su prošli edukaciju u oficijalnim kampanjama te pokrenuti još jedan građanski znanstveni projekat za članove društva.