7. april -Dan škole i Svjetski dan zdravlja

Za našu školu 7. april je poseban dan. Taj dan učenici zajedno sa svim uposlenicima naše škole obilježavaju
Dan škole i Svjetski dan zdravlja. Ove godine, naša škola proslavlja 75. godina postojanja.
Zbog situacije u kojoj se nalazimo, prouzrokovana pandemijom koronavirusa, aktivnosti obilježavanja
Dana škole i svjetskog dana zdravlja smo prilagodili aktuelnim uslovima. Naime, danas na online sjednici
Nastavničkog vijeća, Kekić dr Majda, prof. će relizovati temu stručnog usavršavanja: „Izgradnja
pravednijeg, zdravijeg svijeta!“ u skladu sa ovogodišnjom temom svjetskog dana zdravlja. Neposredno
prije teme će biti i emitovan kratak video posvećen 75. godišnjici postojanja naše škole, a koji je pripremio
Timur Jukić, učenik II2, kao i poster plakat za web stranicu škole sa osnovnim informacijama o historijatu
naše škole.
Naime, svake godine, 7. aprila, obilježava se i Svjetski dan zdravlja. Na ovaj dan, Svjetska zdravstvena
organizacija, još od 1950. godine, poziva na obilježavanje Svjetskog dana zdravlja s ciljem stvaranja svijesti
o određenoj, prioritetnoj zdravstvenoj temi. Tokom posljednjih 50 godina obrađene su brojne teme poput
mentalnog zdravlja, zdravlja majki i djece, klimatskih promjena i sl.
Ove godine tema svjetskog dana zdravlja je Izgradimo pravedniji, zdraviji svijet! Razlog za ovu temu je
činjenica da je svijet u kojem živimo neravnopravan. Neki ljudi, zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju,
rastu, žive i rade mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih koji žive u
siromaštvu, imaju lošije uslove stanovanja i obrazovanja, manje mogućnosti zapošljavanja, nesigurno
okruženje, nemaju pristup zdravstvenim uslugama što sve dovodi do snižene kvalitete života, nastanka
bolesti i prerane smrti. Ove razlike su nepravedne, ali se mogu spriječiti.
Zato Svjetska zdravstvena organizacija upućuje poziv svima, pogotovo dosnosiocima odluka da svim
ljudima osiguraju uslove za život i rad koji pogoduju dobrom zdravlju te im omoguće pristup kvalitetnoj
zdravstvenoj zaštiti.
Emina Orić, učenica III1 je u tu svrhu pripremila poster za Svjetski dan zdravlja sa ciljem podizanja svijeti
kod naših učenika da zdravlje nije privilegije nego pravo svakog pojedinca, a učenik II1, Dženan Bevrnja
je pripremio prezentaciju na temu: Struktura i mehanizmi djelovanja koronavirusa.

Ovim putem, svim učenicima i uposlenicima škole čestitamo Dan škole i Svjetski dan zdravlja, a svima koji
su učestvovali i dali svoj doprinos da ovaj dan obilježimo na najbolji način, veliko HVALA!

Direktorica škole
Elvira Jašarbašić, prof.