Dijalog mladih i vlasti Općine Centar Sarajevo U susret Strategiji prema mladima

Učenica naše škole Zara Špago II-4 učestvovala je u Dijalogu mladih i vlasti – u susret Strategiji prema mladima koji je organizovan u saradnji i uz podršku MAKERS projekta, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, i Instituta za razvoj mladih KULT. Dijalog mladih i vlasti općine Centar Sarajevo održan je 23.2.2022. godine u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo.Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. Dijalog mladih i vlasti je prostor za interakciju u kojem mladi aktivno pridonose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim nivoima vlasti. Ova aktivnost omogućava civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički prepoznaju, promoviraju i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije. Zara Špago imala je priluku za diskusiju o nekoliko oblasti, a koje su ujedno i dio procesa rada na izradi Strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo i od velike su važnosti za mlade u lokalnoj zajednici. Oblasti o kojima je diskutovala naša učenica tokom Dijaloga su:Aktivizam i učešće, slobodno vrijeme, mobilnost i informiranost mladihSocijalna briga i sigurnost mladihRad, zapošljavanje i samozapošljavanje mladihSport i kultura mladih Učestvovanjem u diskusiji, naša učenica je dala doprinos da se pomenute oblasti unaprijede i budu bolje zastupljene kroz Strategiju prema mladima.